• 30 ľudí vybavenie UHD Smart TV 189cm/75
  • kapacita sály aj s horným podlažím 120
  • po osobnej dohode s vedením  
  • detto, cena sa dohodne vždy osobne